Psychoterapia

O terapii rodziny słów kilka.

O psychoterapii rodzinnej słów kilka. Pewna anegdota opowiada o tym, jak „ruch skrzydeł motyla w jednym miejscu może wywołać burzę piaskową w innej odległej lokalizacji”. Czy tak rzeczywiście jest, można dyskutować, jednak opowiastka ta zachęca do refleksji nad tym jak mnogość różnorakich czynników, zależności, okoliczności i zdarzeń ma wpływ na różne zdarzenia. Często bardzo niepozorny czynnik może wywołać dramatyczny efekt. Świat przyrody, w tym ludzi i ich interakcji, jest jednym wielkim systemem. W psychologii jest Read more…

Psychologia

Czym jest zaburzenie osobowości typu borderline?

Czym jest zaburzenie osobowości borderline? Zaburzenie osobowości borderline w/g klasyfikacji DSM-IV (APA, 1994) to: Ø  utrzymujący się wzorzec niestabilności w relacjach interpersonalnych, Ø  zmienność w obrazie własnego Ja, Ø  znacznej impulsywności, Ø  niestabilności i zmienności stanów emocjonalnych. Zaburzenie osobowości typu borderline diagnozuje się, gdy dana osoba spełnia co najmniej pięć z następujących kryteriów: a)   intensywne wysiłki, aby uniknąć realnego lub wyobrażonego porzucenia, b)   wzorzec niestabilnych i intensywnych relacji z innymi, szczególnie z bliskimi osobami, c)   Read more…

Psychologia

Czym jest kryzys emocjonalny i jak przebiega?

Czym jest kryzys emocjonalny i jak przebiega? Kryzysem emocjonalnym jest nazywana sytuacja, w której na skutek trudnego lub trudnych sytuacji życiowych (kryzysowych) dana osoba traci równowagę psychiczną i wchodzi w stan utraty/naruszenia równowagi lub stan dezorganizacji. Kryzys psychiczny powstaje wtedy, gdy dana osoba napotyka sytuacje/trudności, których nie da się przezwyciężyć za pomocą stosowanych dotychczas metod rozwiązywania problemów.    Można wyróżnić pięć etapów przebiegu sytuacji kryzysowej: Etap 1) Jest to moment, w którym pojawiają się sytuacje kryzysowe Read more…

Aleksander Kędziorek

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE; PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA; PSYCHOTERAPIA RODZINNA; DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Tel.: 606-780-307

Adam Zajączkowski

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA; PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY; PSYCHOTERAPIA PAR i MAŁŻEŃSTW; DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA; OPINIE PSYCHOLOGICZNE

Tel.: 886-549-930