Psychologia

Czym jest zaburzenie osobowości typu borderline?

Czym jest zaburzenie osobowości borderline? Zaburzenie osobowości borderline w/g klasyfikacji DSM-IV (APA, 1994) to: Ø  utrzymujący się wzorzec niestabilności w relacjach interpersonalnych, Ø  zmienność w obrazie własnego Ja, Ø  znacznej impulsywności, Ø  niestabilności i zmienności stanów emocjonalnych. Zaburzenie osobowości typu borderline diagnozuje się, gdy dana osoba spełnia co najmniej pięć Read more…

Psychologia

Czym jest kryzys emocjonalny i jak przebiega?

Czym jest kryzys emocjonalny i jak przebiega? Kryzysem emocjonalnym jest nazywana sytuacja, w której na skutek trudnego lub trudnych sytuacji życiowych (kryzysowych) dana osoba traci równowagę psychiczną i wchodzi w stan utraty/naruszenia równowagi lub stan dezorganizacji. Kryzys psychiczny powstaje wtedy, gdy dana osoba napotyka sytuacje/trudności, których nie da się przezwyciężyć Read more…