KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

100 zł / 50 minut

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

100 zł / 50 minut

PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY

100 zł / 50 minut

PSYCHOTERAPIA PARTNERSKA

150 zł / 60 minut

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ

100 zł / 50 minut

INTERWENCJA KRYZYSOWA

100 zł / 50 minut