Konsultacje psychologiczne:

100 zł / 50 minut

Psychoterapia indywidualna:

100 zł / 50 minut

Psychoterapia indywidualna (sobota):

120 zł / 50 minut

Interwencja kryzysowa:

 

Poradnictwo psychologiczne:

 

100 zł / 50 minut

Psychoterapia par i małżeństw:

150 zł / 60 minut

Psychoterapia uzależnień:

100 zł / 50 minut

Psychoterapia grupowa:

120 zł / 1 h 50 min.

Diagnoza psychologiczna oraz Opinie psychologiczne:

ustalane indywidualnie: