Zespół psychoterapeutów:


Psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży (12 – 18 r.ż.), Psychoterapia par i małżeństw, Terapia grupowa, Diagnoza psychologiczna 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tel.: 883-549-930   E-mail. a.zajaczkowski@altea-poznan.pl

Psychoterapia uzależnień u dorosłych i młodzieży (uzależnienie od substancji i uzal. behawioralne, np.: hazard, zakupoholizm, od internetu, itp),

Psychoterapia osób współuzależnionych,  Psychoedukacja (uzależnienia),  Poradnictwo w zakresie uzależnień.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tel.: 886-727-977   E-mail:  m.tomaszewska@altea-poznan.pl 

 Interwencja kryzysowa, Psychoterapia osób dorosłych i młodzieży (12 – 18 r.ż.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tel.:  666-040-296       E-mail:  a.gasiorek@altea-poznan.pl

Interwencja kryzysowa, Poradnictwo psychologiczne,  Psychoterapia osób dorosłych i młodzieży (12 – 18 r.ż.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tel.:  507-482-049       E-mail:  a.naruszewicz@altea-poznan.pl