Psycholog, Psychoterapeuta systemowy

Tel.:  606-780-307

E-mail:  a.kedziorek@altea-poznan.pl

 Pomagam osobom przeżywającym różne trudności psychiczne, doświadczającym     poczucie zagubienia, osamotnienia, przygnębienia, bezsensu, lęku.
 

 Jestem magistrem psychologii, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
 Poznaniu.

 Pracowałem jako psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, byłem
 wychowawcą w świetlicy socjoterapeutycznej oraz w ośrodku terapeutyczno-
 wychowawczym, gdzie opiekowałem się niemiecką młodzieżą. Współpracowałem także z
 prywatnym centrum, gdzie udzielałem konsultacji psychologicznych. Obecnie jestem
 psychologiem i instruktorem terapii zajęciowej w warsztacie terapii zajęciowej dla osób
 niepełnosprawnych intelektualnie.

 Interesuję się psychologią egzystencjalną w ujęciu Viktora Frankla (logoteoria i
 logoterapia), odbyłem także kurs w tym zakresie. Bliska mi jest problematyka dotycząca
 sensu życia i wartości. Obecnie uczęszczam na kurs psychoterapii systemowej. W swojej
 pracy psychologicznej uwzględniam rolę systemu rodzinnego w kształtowaniu się
 problemów psychicznych. 

 Studia, szkolenia, kursy:
 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Psychologia, specjalność kliniczna, studia
 magisterskie
 – Freie Universität Berlin – dwu-semestralny pobyt w ramach programu Erasmus
 – Uniwersytet Wrocławski, Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z
 Trudnościami,  studium podyplomowe
 – Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatics, Logoterapia I stopnia, kurs
 – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Zarządzanie Pracą i Zasobami Ludzkimi,   studium podyplomowe
 – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, kurs podstawowy terapii systemowej –  w trakcie szkolenia

 Stawiam na poczucie bezpieczeństwa u klientów, akceptację, empatię i profesjonalizm.

 Zapraszam serdecznie !