Psycholog, Psychoterapeuta

Tel.:  513-633-147

E-mail: a.naruszewicz@altea-poznan.pl

Prowadzę w nurcie psychodynamicznym: 

 • psychoterapię indywidualną osób dorosłych 
 • poradnictwo psychologiczne
 • interwencję kryzysową
 • psychoedukacje 

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W ramach studiów ukończyłam specjalności: 

 • psychoterapia zaburzeń psychicznych,
 • seksuologia kliniczna. 

Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje w czteroletniej Szkole Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego a także podczas wykładów i seminariów realizowanych przez Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. 

Odbyłam także szkolenie w ramach projektu „Laboratorium Kompetencji Zawodowych”, podczas którego zrealizowałam następujące moduły: 

 • współpraca w zespołach interdyscyplinarnych, 
 • trening interpersonalny, 
 • pomoc osobom starszym,
 • pomoc w okresie okołoporodowym
 • pomoc pacjentom onkologicznym

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi podczas staży na dwóch oddziałach Kliniki Psychiatrii w Szpitalu im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz na dziennym oddziale psychiatrycznym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego. Obecnie pracuję w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Poznaniu, gdzie udzielam indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego. Jestem także autorką tekstów o tematyce psychologicznej dla miesięcznika „Remedium. Profilaktyka problemowa i promocja zdrowia psychicznego”.

Zapraszam osoby, które

 • doświadczają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, 
 • są w kryzysie emocjonalnym, 
 • doświadczające przemocy, 
 • mające problemy z kontrolowaniem swoich impulsywnych zachowań, 
 • odczuwające lęki i niepokój,
 • odczuwające obniżony nastrój i/lub depresję. 

Pracuję  pacjentami z zaburzeniami osobowości, lękowymi i depresyjnymi.

W gabinecie ważne jest dla mnie budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, w związku z czym każdą osobę traktuję indywidualnie, nie oceniając jej postępowania. Podczas spotkań próbujemy natomiast wspólnie odkryć, jakie są przyczyny doświadczanych trudności. Zmiana w psychoterapii psychodynamicznej zachodzi poprzez pracę na relacji terapeutycznej pomiędzy mną, a Pacjentem/Pacjentką

%d bloggers like this: