Interwencja kryzysowa obejmuje szereg profesjonalnych oddziaływań psychologicznych, mających na celu rozwiązanie konkretnego i doraźnego problemu z jakim zwraca się do specjalisty dana osoba. Szereg oddziaływań interwencyjnych odwołuje się do indywidualnych zasobów osoby mierzącej się aktualnie z kryzysem, to znaczy jego osobowościowych predyspozycji i strategii działania, a także do jego naturalnego środowiska i źródeł wsparcia. Często bowiem natura kryzysu wymaga kompleksowego i interdyscyplinarnego współdziałania specjalistów z kilku obszarów. W takim rozumieniu kryzys jest najczęściej sytuacją nagłą, trudną, osadzoną w konkretnym przedziale czasowym i przekraczającą możliwości jednostki do samodzielnego poradzenia sobie z nią. W odróżnieniu od psychoterapii, interwencja kryzysowa ma formę pomocy doraźnej, zintensyfikowanej na konkretny i najważniejszy w danej chwili problem, a także jego rozwiązanie poprze uporządkowanie wewnętrznych przeżyć, wsparcie w procesie uporania się z nim i odzyskanie poczucia kontroli nad sytuacji i możliwości jej zmiany. Jest to forma pomocy psychologicznej obejmująca kilka do kilkunastu sesji. Innymi słowy interwencja kryzysowa ułatwia wyjście i poradzenie sobie w rozwiązaniu problemu/kryzysu. Jeśli, więc mierzysz się z trudnym i obciążającym Cię doświadczeniem życiowym, w obliczu którego czujesz się wyczerpany i nie dostrzegasz szans na samodzielne poradzenie sobie z nim – zapraszamy do zapisania się na wizytę, abyśmy mogli razem poradzić sobie z sytuacją trudną.

%d bloggers like this: