Konsultacje psychologiczne obejmują zwykle od dwóch do trzech spotkań z psychologiem-psychoterapeutą.  Mają na celu zapoznanie się z  trudnościami (dolegliwościami, objawami) zgłaszanymi  przez  pacjenta.  Wspólna rozmowa z psychologiem/psychoterapeutą w trakcie konsultacji pomaga określić jakiego rodzaju forma pomocy psychologicznej byłaby najodpowiedniejsza dla danej osoby i jej trudności (Psychoterapia indywidualna,  Psychoterapia grupowaInterwencja kryzysowa). W trakcie konsultacji psychologicznych wraz z pacjentem ustalane są także sposoby uczestniczenia w procesie psychoterapii.  Podczas konsultacji uzgadniane są również cele psychoterapii i zasady jej prowadzenia. Innymi słowy, sesje konsultacyjne pozwalają zaplanować sposób prowadzenia psychoterapii tak, aby był on zindywidualizowany i dostosowany do danego pacjenta i trudności przez niego werbalizowanych.

%d bloggers like this: