Psychoterapia grupowa jest szczególną formą terapii, w której oprócz zaangażowania terapeuty przy wprowadzeniu zmiany wykorzystywane są procesy i zjawiska zachodzące w grupie terapeutycznej. Terapia grupowa jest doświadczeniem intensywnym, równocześnie bardzo efektywnym, szczególnie w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z tworzeniem i podtrzymywaniem relacji interpersonalnych. Mimo, że ważnym narzędziem pracy jest grupa, to celem psychoterapii grupowej pozostaje zawsze pomoc indywidualnemu pacjentowi. Psychoterapia grupowa może również dostarczyć ważnego materiału do pracy w ramach kontaktu indywidualnego z psychoterapeutą po zakończeniu spotkań grupy.

Przed dołączeniem do grupy z każdym z pacjentów odbywają dwie lub trzy sesje wstępne, mające na celu zrozumienie trudności werbalizowane przez pacjenta oraz ustalenia czy udział w grupie będzie odpowiednią formą terapii. Prowadzone w Centrum Psychoterapii ALTEA grupy mają charakter zamknięty, tzn. gdy już ustabilizuje się liczba uczestników (8-10 osób) nabór jest zamykany i na miejsce osoby, która przerwałaby terapię nie przyjmowany jest już nowy uczestnik. Grupa prowadzona jest raz w tygodniu przez 1h 50 minut przez dwóch psychoterapeutów. 

Więcej na stronie: terapia-grupowa.pl

%d bloggers like this: