Konsultacje psychologiczne obejmują zwykle od dwóch do trzech spotkań z psychologiem-psychoterapeutą. Mają na celu zapoznanie się z  trudnościami (dolegliwościami, objawami) zgłaszanymi przez pacjenta.  Wspólna rozmowa z psychoterapeutą w trakcie konsultacji pomaga określić jakiego rodzaju pomoc psychologiczna byłaby najodpowiedniejsza (psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa, interwencja kryzysowa). W trakcie konsultacji psychologicznych wraz z pacjentem ustalane są także sposoby uczestniczenia w procesie psychoterapii.  Podczas konsultacji uzgadniane są również cele psychoterapii i zasady jej prowadzenia. Innymi słowy, sesje konsultacyjne pozwalają zaplanować sposób prowadzenia psychoterapii tak, aby był on zindywidualizowany i dostosowany do danego pacjenta i trudności przez niego werbalizowanych