Zaburzenia osobowości są to głęboko zakorzenione i utrwalone, najczęściej nieprzystosowawcze wzorce postępowania oraz reagowania na określone bodźce w sposób wyraźnie nieadaptacyjny, nieadekwatny i utrudniające danej osobie prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, szczególnie w zakresie relacji z innymi. Często u osób cierpiących z powodu zaburzeń osobowości można zauważyć mało elastyczne, skrajne (myślenie „czarno – białe) lub znacząco odmienne od tzw. „normy” reakcje na różne sytuacje. Wyraźną odmienność w sposobie postrzegania, myślenia lub/i odczuwania. Obejmują najczęściej wiele obszarów funkcjonowania danej osoby (regulację emocji, myślenie, radzenie sobie ze stresem, kontrolę impulsów, relacje interpersonalne, itp.). 

Terapia zaburzeń osobowości jest relacją długoterminową obejmującą co najmniej 60 sesji. Prowadzona jest w wymiarze 2 lub 3 sesji w tygodniu.  poprzedzoną 3 spotkaniami konsultacyjnymi, aby postawić jak najdokładniejszą diagnozę i określić możliwości leczenia, co w tym wypadku jest bardzo istotne. Psychoterapia zaburzeń osobowości odbywa się raz lub dwa razy w tygodniu o tych samych godzinach i tych samych dniach, co jest ważnych czynnikiem stabilizującym funkcjonowanie pacjenta.