Psychoterapia grupowa jest szczególną formą terapii, w której oprócz zaangażowania terapeuty, przy wprowadzenia zmiany wykorzystywane są procesy i zjawiska zachodzące w grupie terapeutycznej. Psychoterapia grupowa jest doświadczeniem intensywnym, równocześnie bardzo efektywnym, szczególnie w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z tworzeniem i podtrzymywaniem relacji interpersonalnych. 
Mimo, że ważnym narzędziem pracy jest grupa, to celem psychoterapii grupowej pozostaje zawsze pomoc indywidualnemu pacjentowi. Psychoterapia grupowa może również dostarczyć ważnego materiału do pracy w ramach kontaktu indywidualnego z psychoterapeutą po zakończeniu spotkań grupy.
 
Przed dołączeniem do grupy z każdym z pacjentów odbywane się 3 sesje wstępne, tzw. konsultacyjno-diagnostyczne po to, aby lepiej zrozumieć trudności werbalizowane przez pacjenta oraz mieć możliwość ustalenia czy udział w grupie dla danego pacjenta będzie najbardziej optymalną forma terapii. Jak alternatywę możemy zaproponować, np.: udział w terapii indywidualnej.
Więcej na stronie: www.terapia-grupowa.pl