Adam Zajączkowski
nr tel.: 883-549-930
e-mail: a.zajaczkowski@altea-poznan.pl

 

 

 

 

Jestem magistrem psychologii (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) o specjalności: psychoterapia zaburzeń osobowości.
Ukończyłem także pedagogikę (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) o specjalności: doradztwo rehabilitacyjne.
Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Jestem absolwentem: 
  • 2-letniego „Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego”, 
  • 1-rocznego kursu „Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej”
  • 4-letniej „Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej” w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (szkoła rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej i MEN),
  • jestem uczestnikiem 2-letniego studium podyplomowego: „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” prowadzonego na UAM w Poznaniu.
Dodatkowo ukończyłem kursy:
 • I i II stopnia z zakresu „Kinezjologii Edukacyjnej”
 • kurs I stopnia z zakresu „Ruchu rozwijającego W. Sherborne”, itp.
Posiadam doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi z powodu:
 • zaburzeń lękowych (lęki, nerwice, napady paniki, fobie społeczne, itp.),
 • zaburzeń osobowości (w szczególności Zaburzeń osobowości Borderline oraz Narcystycznych Zaburzeń Osobowości),
 • trudności doświadczanych w codziennym funkcjonowaniu,
 • depresji i obniżenia nastroju,
 • trudności związanych z okresem dorastania (adolescencji), 
 • trudności doświadczanych przez pary i małżeństwa, itp.
Jako psycholog i psychoterapueta kieruje się zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno – Zawodowym Psychologa oraz Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty.
Pracuję w nurcie psychodynamicznym.