mgr Adam Zajączkowski
nr tel.: 883-549-930
e-mail: a.zajaczkowski@altea-poznan.pl

..

..

..


..
Jestem magistrem psychologii (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) o specjalności: psychoterapia zaburzeń osobowości. Ukończyłem także pedagogikę (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) o specjalności: doradztwo rehabilitacyjne. Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Jestem absolwentem: 
  • 2-letniego „Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego”, 
  • 1-rocznego kursu „Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej”
  • 4-letniej „Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej” w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (szkoła rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej i MEN),
  • jestem uczestnikiem 2-letniego studium podyplomowego: „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” prowadzonego na UAM w Poznaniu.

  Posiadam doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi z powodu:

  • zaburzeń lękowych (lęki, nerwice, napady paniki, fobie społeczne, itp.),
  • zaburzeń osobowości (w szczególności Zaburzeń osobowości Borderline oraz Narcystycznych Zaburzeń Osobowości),
  • trudności doświadczanych w codziennym funkcjonowaniu,
  • depresji i obniżenia nastroju,
  • trudności związanych z okresem dorastania (adolescencji), 
  • trudności doświadczanych przez pary i małżeństwa, itp.
  Jako psycholog i psychoterapeuta kieruje się zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno – Zawodowym Psychologa oraz Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty.
  Pracuję w nurcie psychodynamicznym.