Psychoterapia młodzieży skierowana jest do młodych ludzi w wieku 12 – 18 lat, którzy nie potrafią uporać się z problemami czy trudnościami związanymi z kryzysem rozwojowym, w jakim się znajdują, tzn. okresem dojrzewania (adolescencją). Psychoterapia młodzieży jest terapią wspierającą lub korygującą ich rozwój w tym trudnym dla nich okresie. Nastawiona jest na wspierania ich w nauce budowania prawidłowych relacji interpersonalnych, radzenia sobie z trudnymi emocjami, które przeżywają czy też wzmacniania poczucia własnej wartości.
Psychoterapia młodzieży poprzedzona jest trzema spotkaniami konsultacyjno-diagnostycznymi w tym co najmniej jednym z rodzicem/rodzicami młodego człowieka.