Psychoterapia par i małżeństw skierowana jest do osób pozostających ze sobą w związku, w którym pojawia się kryzys, zmniejsza się u partnerów odczuwanie satysfakcji z bycia w relacji, jakość relacji ulega w konsekwencji pogorszeniu. Partnerzy jednak są nadal na tyle zaangażowani emocjonalnie, aby podjąć próbę pracy i zmiany nieadaptacyjnych wzorców funkcjonowania, które najczęściej występują w związkach przeżywających kryzys. Praca obejmuję najczęściej od kilkunastu do kilkudziesięciu sesji.
Co bardzo ważne – w trakcie trwania sesji terapeuta nie przekazuje zleceń, rad czy sugestii. Zasadniczy „dialog terapeutyczny” może zachodzić jedynie pomiędzy uczestnikami terapii. Rola psychoterapeuty ogranicza się do jego moderowania i pokazywania oraz nazywaniu tego, co aktualnie dzieje się w relacji między partnerami, i działa na relację zaburzająco. Terapeuta musi także pozostać neutralny i nie może stawać po żadnej ze stron, ani wydawać opinii na temat tego, która ze stron jest przyczyną trudności – w takim czy  w innym stopniu – i wchodzić w rolę „sędziego”.