MMPI-2

Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości

APIS-Z

Kwestionariusz Inteligencji dla Osób Dorosłych

WKP

Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji

NEO-PR

Kwestionariusz Cech Osobowości