MMPI-2: Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości 

 

MMPI-2 jest samoopisowym kwestionariuszem osobowości i zaburzeń osobowości. Zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do 567 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań i przekonań. Wyniki inwentarza mogą być ujmowane na 10 skalach klinicznych i 120 skalach, w tym na skalach treściowych, dodadatkowych, PSY-5, itd.
Badanie trwa około 2 godzin, ale nie jest badaniem na czas
Koszt wykonania badania + interpretacja wyników: 480 zł