NEO-PR: Kwestionariusz Badania Osobowości

Kwestionariusz NEO-PR bada czy u danej osoby występują takie cechy osobowości jak:

  1. introwersja vs. ekstrawersja,
  2. neurotyczność vs. stabilność emocjonalna,
  3. sumienność vs. nieukierunkowanie,
  4. ugodowość vs antagonizm
  5. otwartość na doświadczenia.

Dla każdej z 5 skal podaje się także wyniki podskal je tworzących.

Czas badania: ok. 30 minut

Cena badania: 150 zł