Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji Zawodowych

 

WKP jest narzędziem diagnostycznym przeznaczonym do pomiaru preferencji zawodowych u uczniów szkoły podstawowej klas 5-8, uczniów szkół średnich oraz dla osób dorosłych. Kwestionariusz składa się z grupy twierdzeń badających, takie zainteresowania jak:
  1. Zainteresowania językowe
  2. Zainteresowania matematyczno-logiczne
  3. Zainteresowani percepcyjno-techniczne
  4. Zainteresowani ruchowe
  5. Zainteresowania społeczne
  6. Zainteresowania biologiczne
Czas badania: ok. 20 minut
Cena badania: 150 zl